dissabte, 8 de novembre de 2014

CONCURS LITERARI DE RELATS BREUS A BATXILLERAT


CONCURS LITERARI  DE RELATS BREUS A
PRIMER DE BATXILLERAT

ELS PARTICIPANTS HAURAN D’ESCRIURE UN CONTE LITERARI AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ESTRUCTURA NARRATIVA: introducció, nus i desenllaç.
TEMA LLIURE
ASPECTES A CONSIDERAR: adequació, coherència, versemblança, correcció ortogràfica i gramatical...
EXTENSIÓ MÀXIMA: dues cares de DINA-4
TIPOGRAFIA: calibri 12
ESPAIAT: 1
Pot contenir IL·LUSTRACIONS i portada al·legòriques al contingut.
Ha de tenir un TÍTOL.
DATA LÍMIT de presentació 5 DE DESEMBRE a la professora de Literatura.
Lloc i data de lliurament del premi: biblioteca del centre, 19 de desembre.

Els treballs es presentaran impresos i signats amb un pseudònim. Han d’anar acompanyats d’una plica tancada amb el pseudònim. La professora de Literatura catalana farà una preselecció i escollirà tres finalistes de cada grup. Un jurat format per professors del Departament de llengua catalana i Literatura escollirà entre els finalistes, el guanyador de cada grup.
Les pliques seran obertes en el moment del lliurament dels premis, el dia 19 de desembre a la biblioteca del centre en presència dels alumnes participants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada